|

ODČITATELNÁ POLOŽKA VaV

Odborně a profesionálně zpracovaná projektová dokumentace v souladu s legislativními pravidly pro odčitatelnou položku VaV.

Uplatněte odčitatelnou položku na výzkum a vývoj, optimalizujte daňové zatížení bez vlivu na výsledek hospodaření.

Kompletně zpracujeme projektovou dokumentaci, oddělenou evidenci nákladů. V rámci komplexního zpracování poskytujeme služby právního poradce, daňového poradce a soudního znalce zdarma.

Kdy můžete uplatnit odčitatelnou položku na výzkum a vývoj?

Podmínky jsou definovány Zákonem o daních z příjmů č. 586/192 Sb. § 34a 34c v návaznosti na zákon 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, vývoje a inovací.Vyvíjíte nový výrobek (vývoj, návrh, prototyp, vzorek).


Uvádíte na trh novou technologii (experimenty, teoretické práce, výpočty).


Máte zakázkovou výrobu a produkt bude jedinečným originálem.


Výrobek má unikátní vlastnosti.

Identifikujeme

Rozpoznáme projekty a činnosti splňující požadavky na odčitatelnou položku definovanou zákonem.

Zpracujeme

Zpracujeme kompletní dokumentaci dle zákonných požadavků. Klient má se zpracováním dokumentace minimální administrativní zátěž.

Ručíme

Ve spolupráci s právními a daňovými poradci obhájíme stanoviska. Zajistíme znalecké posudky. Zastoupíme klienta před správními orgány.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 125851.
Copyright © 2022 JV 4 fiskal s.r.o.